Categorie Regionaal nieuws

 

Lokaal bestuur kant zich tegen stikstofakkoord. “Het voorbestaan van de mattentaart is in gevaar!”

Geraardsbergen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen heeft bezwaar ingediend tegen het Vlaamse ontwerp-PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) en het bijhorende ontwerp-MER (milieueffectrapport). Dit stikstofakkoord beperkt de ontwikkelingskansen van onze lokale veeteeltbedrijven en bedreigt zo zelfs het voortbestaan van de Geraardsbergse mattentaart. Ook de…

De burgemeester en schepenen van Geraardsbergen zakken steeds dieper en dieper weg in het moeras van leugens en bedrog.

BRON: Weerbaar Geraardsbergen Geluidsfragment gemeenteraad 07 juni 2022 – vraagstelling over Kwartier van de toekomst door Stephan Bourlau BRON: www.geraardsbergen.be Geluidsfragment gemeenteraad 07 juni 2022 – vraagstelling over Kwartier van de toekomst door Ilse Roggeman & Paul Pardon BRON: www.geraardsbergen.be…

Standpunt van Climaxi

De Stad Geraardsbergen diende zijn kandidatuur in om een nieuwe legerkazerne te huisvesten. Defensie is op zoek naar plaatse in Oost-Vlaanderen om een nieuwe legerbasis te kunnen ontwikkelen. Weinig Oost-Vlamingen gaan naar het leger, zegt het Ministerie van Defensie, dus…

Standpunt Natuurpunt Boven-Dender

Natuurpunt Boven-Dender steunt de kandidaatstelling van de stad Geraardsbergen niet. Voornaamste redenom er weigerachtig tegenover te staan is het ruimtegebruik en de ruimtelijke bestemming. Volgens devoorlopige plannen wil men hiervoor een open ruimte-gebied van 50-70 ha herbevestigd landschappelijkwaardevol agrarisch gebied…