Geen militaire kazerne in onze dorpen!

BEHOUD VAN DE LANDBOUW

Impact “Kwartier van de toekomst” op de landbouw

 
Behoud van de landbouw
Verlies van waardevolle herbevestigde landbouwgrond.
Kwaliteit van de grond is dezelfde als in Haspengouw
Landbouw zorgt voor voedsel voor de inwoners.
Ten gevolge de crisis in Ukraine worden de landbouwers gemotiveerd om meer tarwe te telen om het verlies uit het oosten op te vangen.
Geen landbouwgronden , geen voedsel voor de dieren dus geen melk, vlees enz…
Geen weides voor de dieren in de zomer, voor het maken van hooi, voordroog….
70 ha landbouwgrond geeft aan meer dan 1000 mensen voedsel.
Geen korte keten voor groenten en fruit.
Impact van de zware metalen op wat nog rest van landbouwgronden en weiden (bvb weides langs de Dender waar de koeien grazen).

Effect zware metalen terug te vinden in melk, vlees ……