Geen militaire kazerne in onze dorpen!

WERKGROEP POLITIEK

Geef u idee door aan de VZW

 

Wat zijn de problemen?

 • weg met de vriendjespolitiek
 • stop de stilstand in RO
 • mobiliteit is een ramp
 • leegstand handelszaken, lage tewerkstelling
 • stop verkwisting van geld (Kenniscentrum?)

Leuze

 • ONDERHOUD WAT JE HEBT, VOOR JE NIEUWE ONTWIKKELINGEN VOORZIET

 

Wat zijn de oplossingen?

 • Sociale zaken:
  • Kinderdagverblijven: mee investeren
  • Exploitatie Kenniscentrum gebruiken om lessen VDAB te gevena (afbouw
   schuldenlast); kort bij stad om laaggeschoolden te trekken; op die manier hoef je
   OCMW-site niet af te breken
 • Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening
  • Herbekijken verordeningen (daterend uit 2010): parkeerplaatsen d’office op eigen
   terrein
  • Meer logische ruimtelijke ordening, rekening houden met de mobiliteitsimpact;
   bouwen in overstromingsgebieden
  • Tekort aan KMO-zone: Denderland??? Zachte KMO
 • Economie
  • Publiek-private samenwerkingen ikv ontwikkelingen sites: efficiëntiewinst voor
   infrastructuurwerken: kostenplaatje drukken voor de stad + toch ontwikkeling
  • Faciliteren beleid privé-initiatieven
  • Nodeloos stoppen met geld uit te geven aan consultancy en procedures gericht
   tegen burgers
 • dagelijks bestuur + veiligheid
  • Financiën: stoppen met megalomane projecten zoals het kenniscentrum;
  • Veiligheid:
   • Keihard drugsbeleid
 • Sport/cultuur/ontspanning
  • Groen
  • Fietsplan: beton over middenspoor van karresporen leggen; deftig onderhoud van de
   trage wegen
 • Groene energie:
  • Windmolens ??? op hoogste punten???
 • Inspraak van burgers
  • Ideeënbus
  • Burgers betrekken bij grotere projecten betrekken: maximale transparantie
 • Bevraging van stadsmedewerkers
 

Feedback, input, ... Stel hier uw vraag.