Geen militaire kazerne in onze dorpen!

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING

Hoe kan u de VZW praktisch ondersteunen?​ Omdat vele handen licht werk maken!

 

PRAKTISCHE ONDERSTEUNING (#burgerparticipatie)

Wil jij onze VZW “Red De Godsbergkouter praktisch mee helpen ondersteunen?

Dit kan gaan van:

– protestborden & zwarte vlaggen plaatsen/afbreken/vernieuwen

– evenementen mee helpen organiseren

– coördinator worden per dorp (een persoon die per dorp alles wat coördineert)

– flyers e.a. helpen mee uitdelen

– onze VZW verder mee helpen uitbouwen op de digitale snelweg (facebook, instagram, twitter, …)

– public relations ondersteunen (allerlei drukwerk, contacten leggen, …)

– enz.

Laat ons gerust iets weten via ons contactformulier.
Noteer ook bij de opmerkingen uw sterke punten zodat we voor iedere opdracht de juiste persoon kunnen aanspreken.

Heeft u nog een ander idee? Laat het ons ook zeker weten.

1000x dank in naam van iedereen die achter de VZW “Red De Godsbergkouter” staat!