Geen militaire kazerne in onze dorpen!

ONZE MOOIE OMGEVING

Onze mooie natuuur (natuurreservaat Moenebroek, Hasseltbos, Boelaremeersen,  Nuchten en Provinciaal domein De Gavers)

 

Mooie natuur in onze buurt

NATUURRESERVAAT MOENEBROEK

Dit door de Moenebroekbeek doorsneden natuurgebied wordt grotendeels gevormd door een Moerasbos, nat elzenbos met enkele bronnen en een groot aantal kwelzones. Het is hier heerlijk wandelen door een prachtig landschap van graslanden, hagen, poelen en bomenrijen.

Natuurpunt wil een nog rijkere variatie aan planten en dieren creëren door te kiezen voor een beweiding met maximum twee runderen per ha. Deze mindere begrazing leidt tot meer variatie in de vegetatiestructuur: kaalgevreten plekjes, beschaduwde vertrappelde rustzones, boom- en struikopslag. Met deze extensieve begrazing wordt ook voldaan aan de eisen die door vlinders gesteld worden om zich voort te planten: voedselplanten, schuilplaatsen, nectarplanten, zon én schaduw. Dit natuurlijk ogende zeer gevarieerd landschap heeft het allemaal.

HASSELTBOS

Dit bronnenrijk bos langs de Kakebeek is een restant van het Kolenwoud, één van de historische uitgestrekte oerwouden op de heuvelruggen van het Pajottenland en de Vlaamse Ardennen.

De hazelaar, die hier al van oudsher voorkomt, speelt in dit bos een vooraanstaande rol, wat meteen de naam van het bos en de plaatsnaam Ophasselt, verklaart. Het gebied, dat erkend is als Europees Natura 2000-gebied, is het voorwerp van natuurgericht bos- en bosrandbeheer, waarbij volop kansen worden gegeven aan de levendbarende hagedis, de eikelmuis en bosbewonende vlinders. Geniet van dit unieke bos dat je door een dichtbegroeide idyllische holle weg laat stappen …

BOELAREMEERSEN

Dit natuurgebied dat zich uitstrekt langs de Dender, had in de vorige eeuw veel te lijden onder de aanplant van populieren voor de luciferindustrie.  Inmiddels is die industrie teloorgegaan en heeft Natuurpunt de Boelaremeersen kunnen opkopen om ze te beheren. Ze hebben ervoor gekozen de meeste populieren te kappen en op te ruimen, zodat het natuurlijk landschap van de Dendervallei opnieuw alle kansen krijgt.

Bomen, zoals elzen, wilgen, essen en eiken groeien er nu van nature terug en de rietlanden, natte ruigten, soortenrijke grassen en struiken doen het terug goed. Bovendien worden nog voldoende populieren overgehouden om te dienen als broedplaats voor onder andere de wielewaal. Natuurpunt plaatste in de meersen op een afgetopte populier ook een platform voor ooievaars en die wisten dat zichtbaar te appreciëren.

NUCHTEN

Is een natuurreservaat in de denderstreek en ligt tussen Idegem en Zandbergen. Beiden zijn deelgemeenten van Geraardsbergen. De Nuchten is de ideale biotoop voor vogels zoals de ijsvogel, de blauwborst en de roerdomp. Op termijn is het de bedoeling dat het gebied zich kan ontwikkelen tot een aaneengesloten moerasgebied. 
Je kan De Nuchten verkennen via een aantrekkelijk knuppelpad dat je dwars doorheen het gebied voert. 

 

PROVINCIAAL DOMEIN DE GAVERS

Het provinciaal recreatiedomein De Gavers ligt rond een 20 hectare grote waterplas. Ook de omliggende  bossen, wandel-en fietspaden zorgen voor een groene omgeving waar je gewoon kan genieten van de rust.

Deze foto’s zijn gemaakt langs de Moorhofstraat, het Natuurpunt wandelpad, De Molenbeekstraat, Varingstraat, Godsbergkouter en de N460.

Met dank voor het doorsturen van deze prachtige natuurfoto’s: Johan Verbruggen, Christine De Smedt, Durk Talsma, Jannick De Turck, Bart Van der Mensbrugghe, Geert De Lange