Geen militaire kazerne in onze dorpen!

WERKGROEP LANDBOUW & MILIEU

Geef u idee door aan de VZW

 

Wat zijn de problemen?

  •  Onze lokale boeren hun vruchtbare landbouwgronden zullen worden onteigend
  • Gaan we vroeg of laat nog meer voedsel moeten importeren vanuit het buitenland
 

Leuze

  • LANDBOUWGROND IS DE ENIGSTE GRONDSTOF IN BELGIË

  • VRUCHTBARE LANDBOUWGROND IN HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED

  • VRUCHTBARE LICHTE LEEMGROND VERGELIJKBAAR MET DEZE IN HASPENGOUW

  • BESCHERM ONZE LANDBOUWERS, ZONDER BOEREN GEEN ETEN

 

Wat zijn de oplossingen?

  •  
 

Feedback, input, ... Stel hier uw vraag.