Geen militaire kazerne in onze dorpen!

LIDKAART

Officieel lid worden door aankoop van een lidkaart

 

Hoe officieel lid worden van de VZW

  • Elke natuurlijke of rechtspersoon kan aansluiten
  • Storten 50 € op rek nr  BE88 7330 6798 8441 of door betaling in contanten aan lid van VZW (kwijtschrift wordt afgeleverd). Dit lidmaatschap is geldig tot 31/12/2025
  • Lidmaatschap pas definitief aanvaard door bekrachtiging van het bestuursorgaan
  • Weigering/aanvaarding moet niet gemotiveerd worden
  • Leden kunnen op de zetel van de vereniging het register van de aangesloten leden raadplegen
  • Een lid kan ook ten allen tijde ontslag nemen