Geen militaire kazerne in onze dorpen!

DIGITALE IDEEËNBUS

Geef u idee door aan de VZW

 

Het actiecomité als gedreven innovator

Net als in de brainstorm inspireert de ene gedachte tot een volgende suggestie.

Dat is de reden dat er in brainstorms altijd actief interactie gezocht wordt. En dat het (nog) niet is toegestaan om in discussie te gaan of ideeën direct af te schieten. Want wat de ene deelnemer misschien niet direct in de gaten heeft, brengt bij een ander een hele stroom aan mogelijkheden op gang.

Sex met ideeën noemen we dat. Die wil je graag vangen, om in die eerste fase van divergeren zoveel mogelijk uiteenlopende input te verzamelen.

Slimheid is om alle bewoners te vragen om met hun ideeën te komen om kansen te verzilveren, uitdagingen op te lossen en de performance te verbeteren. Wijsheid is ook de mening van de gemeenschap te vragen bij de waardering van ideeën.

Want wie weet nu beter wat er toe doet, dan de mensen die rechtstreeks- of onrechtstreeks geïmpacteerd zullen zijn door dit “Kwartier van de toekomst” in onze dorpen?

ALVAST BEDANKT VOOR ALLE STEUN !!!

 

Heeft u een idee? Laat het ons weten via dit contactformulier.