Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Als actiecomité rekenen we op ieders steun en gaan we ons alleen maar nog harder verzetten tegen deze dwaze beslissing!!!

Ook wij hebben het nieuws over de beslissing van de Federale Regering van inplanting van de kazerne in Geraardsbergen vernomen. We zijn diep bedroefd over deze beslissing.

We hoopten dat we tijdens het open debat voldoende hadden aangetoond dat de ingediende kandidatuur bol staat van materiële misslagen, onvolledigheden en foute cijfers.

Bovendien vinden we dit een foute beleidskeuze nu er legerkazernes leeg staan in andere gemeenten. Het aansnijden van nieuwe openbare ruimte is fundamenteel fout.

Omwille van de bereikbaarheid is Geraardsbergen geen geschikte locatie voor een kazerne. Niet op de Godsbergkouter, nergens.

Het lokaal bestuur van Geraardsbergen zegt dat het beseft dat niet iedereen even gewonnen is voor het project. Zij zouden daarom volop de kaart van de participatie trekken. Zo wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt waarbij alle mogelijke hinder voor bewoners, landbouwers en bezoekers in kaart wordt. Wat vergeten wordt is dat bezwaren indienen tegen een ruimtelijk uitvoeringsplan een juridisch complex gegeven is, waarin de burger zich best juridisch laat bijstaan. We geloven dat een sociaal en geëngageerd stadsbestuur zijn burgers niet dwingt tot juridische stappen.

Het is bovendien hallucinant om de eventuele impact te analyseren nadat de beslissing genomen werd. Dit getuigt volgens ons niet van burgerparticipatie laat staan van een geëngageerd beleid naar de burger toe.

Als actiecomité zullen we alle juridische wegen bewandelen om deze beslissing aan te vechten.

Intussen blijven we ijveren voor een leefbaar Geraardsbergen waarin beleidsbeslissingen genomen worden op basis van een doordachte toekomstvisie, diepgaand onderzoek en na burgerparticipatie. We geloven namelijk dat de toekomst van Geraardsbergen in de handen van Geraardsbergenaren moet liggen.

ps. laat gerust uw ongezouten mening achter op dit blogbericht, zodat iedereen van zowel nationale- alsook regionale politiekers mee kunnen volgen wat de echte mening is van de bevolking!!!

 

25 reacties

 1. Ik denk dat het noodzakelijk is dat we allen samen een advocaat moeten aanstellen om ons bij
  te staan tegen deze idiote beslissing van de regering.

  • Advocaten ? Het Gerecht dat is RECHT
   Ken je de beek van Smeerebbe – Vloerzegem ken je die ? Wel zo recht is het Gerecht !! Geld is de winnende factor en de burger die betaald de politiek spendeert en de rest profiteert

 2. Dat politici doen dat ze naar de burger luisteren dat wisten we al. Maar dat ze dan nog eens alle zelfopgelegde regels aan hun laars kunnen lappen… geen open ruimte meer inpalmen… dat is nieuw! Er staan kazernes ter beschikking, er is wellicht onvruchtbare grond ter beschikking… waarom dan hier?
  Waar er nog groen is, landbouw, … waar de burger er niet beter kan van worden, (los van hun tewerkstellingsargument dat ook al niet opgaat voor deze stad) enkel… idd. zij die er wel wat van kunnen meepikken, en het zal geen graan zijn wellicht. Stemmen in 2024 op mensen die luisteren naar en communiceren!!!!

 3. Politiek, de poppenkast van het leven. Helaas geen blijspel.
  Respect voor alle burgers die reeds in actie kwamen, laten we verder doen, ik doe mee.

  • Hoe is het goed te praten nog zoveel te bouwen nadat er zoveel overstromingsleed was…wat met de bewoners van de nieuwe woonwijk in schendelbeke die vorig jaar nog hun nieuwe oprit stonden op te breken ,omdat er meer waterdoorlaatbare vierkante meters gewenst waren?
   We zijn allemaal gelijk,maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.

   Hoe aantrekkelijk zal ons domein ´de gavers´ nog zijn?Geluidoverlast zal zeker volgen.

   Is het echt zo dat de werkelozen van geraardsbergen daar gaan werken,dan?
   Dat moet anders kunnen,toch.
   Zwerfvuil is er in overvloed..wie zoekt dat eens uit?Wie ruimt dat eens op?Betaald,ipv de eeuwige vrijwilligers.

   • Geluidsoverlast maar volgens de stad niet in de moenebroek, natuurreservaat. Dat is een broedplaats voor dieren, of moet het kunnen zijn.
    Met het geluid van geweerschoten net over de straat?

 4. Drie jaar geleden werden op school de nieuwe leerplannen ingevoerd en plots werd het vak Aardrijkskunde omgevormd tot HET KLIMAATVAK.

  Wat hieronder volgt, staat letterlijk in het leerplan:
  Aardrijkskunde gaat over “de aarde met alles wat ze bevat”. Alles dus! Het gaat dus ook over de mens, en nog belangrijker, over de interactie tussen de mens en de aarde, niet alleen vandaag, maar ook in het verleden en de toekomst. Aardrijkskunde maakt leerlingen bewust van het feit dat ze verantwoord moeten omgaan met de planeet aarde. Aardrijkskunde wordt zo bij uitstek het ‘klimaatvak’. Zo draagt Aardrijkskunde bij aan burgerschapsvorming en DUURZAME ONTWIKKELING.

  Vanaf het tweede jaar gaat er geen les voorbij of er moet worden gereflecteerd over de invloed van de mens op het systeem aarde en de zorg voor de toekomstige generaties. “Gaan we in aardrijkskunde eigenlijk nog iets anders zien dan het klimaat?, vragen de leerlingen wel eens. Het voelt soms alsof er een druk op hun schouders wordt gelegd en dat zij de wereldverbeteraars moeten worden … terwijl uiteindelijk toch alles boven hun en onze hoofden beslist wordt! De politici van vandaag hebben duidelijk nog andere aardrijkskundeleerstof voorgeschoteld gekregen …

  De open ruimte is in Vlaanderen al zo schaars dat er toch geen kazerne moet gebouwd worden in onze Godsbergkouter terwijl er op andere plaatsen kazernes leeg staan?! Leegstaande gebouwen weer een functie geven, is dat geen duurzame ontwikkeling?

 5. We mogen ons zeker niet laten ontmoedigen maar het is wel weer eens duidelijk als ze echt iets willen het ook gebeurd ondanks alle goeie voorbereidingen, weerleggingen en toch ergens mogen we ons niet laten ontmoedigen…

 6. De aankoop van de gronden voor de kazerne wordt voorzien vanaf 2025. De enige oplossing om de beslissing over de kazerne terug te draaien is dan ook Open VLD en CD&V bij de verkiezingen van 2024 af te straffen in de hoop dat de volgende federale regering de beslissing ongedaan zal maken…

 7. Ons land dat ooit model stond voor democratie is een samenraapsel van hypocrisie en zakkenvullers. Scheiding der machten is een lachertje. Het koningshuis heeft op alle fronten zijn invloed en gebruikt daarbij de blauwe maar al te graag. Zonder verkozen te worden leveren ze een eerste minister en hebben ze op alle strategische posten hun mannetje zitten. Om het opperhoofd van het leger te plezieren, lachen ze alle terechte argumenten van het volk weg. Bang voor verkiezingen zijn ze niet want voor de Bourgeoisie is democratie niet van toepassing. De oppositie in Geraardsbergen is een lachertje. Groen in Ursel haalt een petitie van 9000 handtekeningen binnen… wat doet Groen in Geraardsbergen? Staan vechten op de Oudenberg voor visjes dat levend gedronken worden. Het wordt tijd dat een aantal krachtige personen rechtstaan en een zelf een politieke partij vormen om het stadsbestuur bij de volgende verkiezingen een pandoering te geven dat ze nooit meer zullen vergeten.

 8. Het feit dat Ursel niet gekozen is, is omdat het te ver van de taalgrens ligt. Het is de bedoeling van Dedonder om via de kazerne in Geraardsbergen een groot aantal Franstaligen in de kazerne tewerk te stellen. Ik weet niet in hoeverre de Geraardsbergse politici daar rekening mee gehouden hebben. Het verkeer komende van de richting Wallonië zal dan dwars door Geraardsbergen moeten rijden om tot in Schendelbeke te geraken. Het is nu al dramatisch op de Geraardsbergse wegen. Mar ja het schepencollege zal dan wel zeggen “Ich habe das nicht gewusst”. De enige echte oplossing is GEEN kazerne in Geraardsbergen. Tot slot nog dit : als men leden van het schepencollege afzonderlijk aanspreekt zijn er al een enkele die vinden dat de kazerne en de voorgestelde locatie geen goed idee zijn maar dat ze moeten zwijgen omwille van de partijtucht.
  Voor het leer zelf is de nabijheid van een station totaal onbelangrijk. Het is een uitvindsel van De Padt en Van Trimpont. Recentelijk verscheen er nog een artikel in een vakblad van het leger dat 99 % met de auto naar de kazerne komt. Slechts 1% komt met de fiets/openbaar vervoer.

  • Raar dat Decroo er niet aan gedacht heeft om Brakel in the picture te brengen. Daar is ook nog veel open ruimte, dichtbij Ronse, dus ook Waalse tewerkstelling en de weg daar vraagt al jaren om heraangelegd te worden. Maar misschien hebben ze daar beter nagedacht over de impact en gezien dat er meer nadelen dan voordelen zijn ….

 9. Denken De Padt en Van Trimpont nu echt dat we naïevelingen of sterker nog debielen zijn om zo maar blindelings hun zoveelste leugen “ Toekomst: participatie aan zet” voor waar aan te nemen ?
  Dialoog : te laat, pleister op een houten been, de beslissing is gevallen en onomkeerbaar tenzij……
  RUP : in samenspraak met verschillende overheden, welke ? en organisatie, welke ?
  Alternatievenonderzoek : laat ons niet lachen…Wie gaat dit onderzoek uitvoeren ? een onafhankelijk bureau ? 10 door het lot aangeduide Geraardsbergse vrijwilligers ? De Padt/Van Trimpont ? Solva ?. Van die laatste twee kennen wij het resultaat al.
  Milieueffecten: dit zou echt de max zijn als daar geen rekening wordt mee gehouden.
  Inspraakmomenten : inspraak # participatie wie zijn betrokken partijen ? bezwaar aantekenen bij wie ? lokaal bestuur ? bezwaren worden zo van tafel geveegd.
  Spijtig genoeg is de beslissing in ons nadeel gevallen laten wij ons nu focussen op hard verzet

 10. Wanneer deze oppervlakte van 70 ha wordt ingezaaid met tarwe betekent dit één jaar lang brood voor 12600 mensen. Als dit niet niks is? Dit is weeral een aanfluiting van onze voedselzekerheid. Politici reppen daar nooit met een woord over. Ik vind dit ook een zeer goed argument tegen het vernietigen van deze akkers.

 11. Jobs jobs jobs … maar er geraken hier vele jobs niet ingevuld …deze week bij Bon´Ap geen broodjes verkrijgbaar wegens te weinig personeel ….vrouwtje verpleegkundige kreunen om nieuwe werkkrachten

 12. Laten we elke burger uit de omgeving bereiken met social media advertenties en laten we iedereen informeren hoe ze zichzelf juridisch kunnen beschermen en hoe ze klachten of gerechtelijke procedures kunnen starten.

 13. @ Dhr. De Padt : In toekomstgerichte gemeenten doet men er alles aan om de open ruimte te vrijwaren! Ontharding staat overal hoog op de agenda. Aan de burgers wordt gevraagd hier deel aan te nemen!
  U GAAT COMPLEET DE VERKEERDE KANT OP!
  Enkel dwazen wijzigen echter nooit van mening.
  Het moment is nu gekomen uw mening aan te passen en dit plan op te bergen. Enkel zo kan je als burgervader uw moreel gezag terugwinnen bij de burgers!
  Het voorstel van participatie na het nemen van een beslissing is zand in de ogen strooien.
  Spijtig genoeg is er nu enkel nog de weg van de juridische strijd!

  Conclusie: Koppigheid in deze brengt u loodrecht tegenover de publieke opinie en zorgt voor een lange juridische strijd.
  Gebruik uw gezond verstand!

 14. hopelijk vlug gepaste doelgerichte antwoorden/acties… mss een eetfestijn organiseren om alle latere kosten te betalen…politieke partijen geven deze ook, om hun verkiezingen te betalen. Weir willen gerust helpen🙃👍

 15. Natuurverenigingen bij betrekken, landbouworganisaties, mobiliteitsexperten, dokters, welzijnswerkers, … En een rekening openen waar we kunnen storten zodat we juridisch iets kunnen betekenen!

 16. Aan eenieder die niet snapt waar de actiegroep #reddegodsbergkouter# voor staat en waarom deze mensen eigenlijk actie willen voeren tegen de komst van “het kwartier van de toekomst”:

  Stel je voor dat je ooit hebt beslist om een woning te kopen in een van de rustige dorpjes rond Geraardsbergen. De reden kan voor iedereen persoonlijk en verschillend zijn zoals bv zoeken naar rust, groene omgeving, in de buurt van familie, woon-werk …

  Dagelijks gaat de meerderheid van deze mensen werken om
  1) rekeningen te betalen
  2) belastingen te betalen
  3) zichzelf te kunnen voorzien van levensonderhoud
  4) zich “volgens eigen interesse” pleziertjes te verschaffen
  5) een eigendom te vergaren … want is dit net niet ėėn van de belangrijke pensioenpijlers waar de mens zelf moet in voorzien?
  6) te bouwen aan een veilige thuishaven waar men de nodige rust in kan vinden

  Op een dag word je dan opeens wakker en hoort dreigende klokken luiden zonder dat er officieel een mededeling is geplaatst over de mogelijke komst van een kazerne. De omwonenden moeten zelf alle puzzelstukjes bij elkaar zoeken en proberen zelf de puzzel te leggen, wat een moeilijke opdracht blijkt te zijn want tal van belangrijke puzzelstukjes lijken te ontbreken gewoon omdat het gemeentebestuur ” vergeten” is om op een duidelijke manier te communiceren en als ze dit al deed, ze dit gedaan hebben ruim 10 na 12 ipv 5 na 12.

  Er wordt beloofd dat mensen zullen kunnen werken in eigen streek? Waarom worden huidige vacatures in andere bedrijven van Geraardsbergen dan momenteel niet ingevuld? Zijn het hier allemaal militairen die geen werk kunnen vinden misschien? Als zij niet in een kazerne geraken, brengen we wel een kazerne naar Geraardsbergen…

  Er wordt beloofd dat landbouwers ruim zullen vergoed worden voor hun vruchtbare landbouwgrond en er op zoek zal gegaan worden naar alternatieven waar ze hun activiteiten kunnen verder zetten. Wat als er geen andere grond beschikbaar is in het kader van het al even duistere stikstof akkoord? Wat als zij gewoon hun activiteit moeten stop zetten omdat hun grond, hun broodwinning en toekomst van hen wordt afgepakt voor “het kwartier van de toekomst”? Landbouwer zijn is niet zomaar een beroep dat je aangeleerd krijgt, veelal begint dit beroep in de kinderschoen, met veel liefde voor de teelt (planten- of veeteelt), met overgave van de kennis van ouder op kind tot het kind zelf zo oud en wijs is om de zaak over te nemen uit handen van de ouders. Meestal zijn deze mensen fier dat ze het familiebedrijf verder kunnen uitbaten, welke zekerheid blijft er voor hen nog bestaan? Weg grondbezit, weg broodwinning, weg toekomst, weg voortzetting familiebedrijf.

  Er wordt beloofd dat de waarde van de woningen stijgt bij de komst van “het kwartier van de toekomst”. Hoe kan iemand dit uitleggen? Sommige omwonenden hebben ooit een deel van hun voortuin moeten afstaan voor de verbreding van de N460 en die mensen moeten nu hun achtertuin afstaan omdat de N460 zal heraangelegd worden doorheen hun achtertuin. Hoe kan een woning in waarde stijgen als je weet dat je je in de nabije omgeving bevindt van een militaire kazerne al dan niet met oefenterrein onder hoogspanningskabels en boven een gasleiding en bovendien uw eigendom voor een deel kan onteigend worden.

  Welke invloed de kazerne zal hebben op vlak van gezondheid, verkeer en natuur hebben we nu nog enkel het raden naar maar een gunstige evolutie zal hier wellicht niet op volgen… Hoe rijm je het trouwens aan elkaar dat er naast het stiltegebied “de moenebroek” zomaar een kazerne kan opdoemen en wat met overstromingsgebied?

  Aan al degene die de komst van deze kazerne toejuichen:
  Reflecteer de beslissing van het gemeentebestuur naar jullie eigen veilige omgeving. Stel je voor dat je de komst van een kazerne moet vernemen via via zonder dat er een officiële communicatie is van het gemeentebestuur en zonder dat er zelfs iemand zijn mening hier heeft kunnen over geven, ook al ben je een naaste omwonende. Stel je voor dat de landbouwgrond en groene omgeving rond uw woning dreigen te verdwijnen door de komst van een kazerne. Stel je voor dat dezelfde woning waar u nu in woont plots minder waard zou zijn door de komst van een kazerne? Stel je voor dat plots een deel van je tuin wordt onteigend door de komst van de kazerne?
  Stel je voor dat je juist een bouwgrond gekocht hebt, je toekomst aan het uitstippelen bent (huisje, tuintje, kindjes, pensioen) en verneemt dat je als beste buurman een militaire kazerne aangeplant krijgt.

  Ik stel voor aan al diegene die het niet zo zwart zien als wij en geen problemen hebben met bovenstaande redenen, dat zij zich vrijwillig melden bij het stadsbestuur…..misschien kan daar dan een RUP uitgewerkt worden met het oog op een nieuwe locatie, maar ik ben dan echt benieuwd naar het aantal kandidaten dat zich zal aanbieden. Ik durf te wedden…. GEEN EEN! Wat je zelf niet wil, mag je ook een ander niet toewensen. Wie niet in iemands schoenen gestaan heeft kan niet oordelen! Ik denk dat iedereen wel een reden heeft om dit idee regelrecht naar de vuilnisbak te werpen!

 17. Bedankt fernand van trimpont om idegem weer eens te vergeten. Grote sier maken in t stad, kleine jongen in werkelijkheid. Triestige vent. CD&V is al lang niet meer een volkspartij, maar een graaipartij. Shame on you

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *