Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Geraardsbergen en het kwartier van de toekomst. Fabel van de tewerkstelling!

Geluidsfragment Gemeenteraad Geraardsbergen - 28/11/2023

BRON: www.geraardsbergen.be

Op de laatste gemeenteraad in Geraardsbergen is er eerst gesproken over het Landschapspark
Vlaamse Ardennen. En daar hoorden we de Geraardsbergse politici vertellen dat ze er alles gaan aan
doen om de landbouw erbij te betrekken en te vrijwaren. Het Landschapspark Vlaamse Ardennen
duidt ook aan dat het over de volledige oppervlakte gaat van Geraardsbergen. Dus ook de dorpen
Schendelbeke , Idegem, Smeerebbe-Vloerzegem enz…En dan te denken dat ze maar liefst 70ha van
de beste landbouwgrond in Geraardsbergen willen opofferen voor een militaire kazerne.

Toen er een vraag werd gesteld over welke de alternatieven zijn voor de inplanting van de kazerne
werd het in eerste instantie stil. Zie verder het artikel in NUUS. (Kazernedossier zit in het slop: ‘Zelfs
na anderhalf jaar zijn we nog niet met het planningsproces gestart.’ – NUUS).
De discussie oriënteerde zich dan verder naar de tewerkstelling. Zeker toen er gewag gemaakt werd
dat de kazerne beter in Ursel zou komen ipv Geraardsbergen. Reeds van in het begin is er door het
Actiecomité Red De Godsbergkouter aangegeven dat de verhalen rond de tewerkstelling een fabel
zijn.

Hierna de cijfers van de VDAB over de maand oktober 2023. Zijnde de meest recente gegevens.

 
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling

Op het volgende overzicht zie je de verdeling per leeftijd , opleidingsniveau en geslacht.

 
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling

De profielen die het leger zoekt zijn grotendeels mensen met een hogere opleiding. Zoals medisch
geschoold personeel gaande van verpleegkundigen , kinesisten tot artsen.

Voor technische beroepen is de vraag naar ingenieurs groot.

Ook voor de beveiliging van het internet en de ICT omgeving zoekt men specialisten die kunnen
ingeschakeld worden om de cybercriminaliteit te ontdekken en te bestrijden.

Anderzijds zouden ook de para’s die in Gavere gelegen zijn naar Geraardsbergen verhuizen.

Hierna een overzicht van wat het leger zoekt zoals op de lijst stond die ex-burgemeester De Padt bij
zich had.

 
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling

Voor alle vacante betrekkingen zijn er testen: zoals sport, medische test, psychotechnische test,
interview enz…

Als we de cijfers analyseren zien we dat het grootste deel laaggeschoolde mensen zijn.

Neem nu in eerste instantie de categorie jonger dan 25 jaar. Het leger werft inderdaad mensen aan
in het kader van SBO (startbaanovereenkomst) maar dat is maar beperkt tot hun 26 jaar. In die
categorie kunnen we nu al stellen dat er in Geraardsbergen weinig mensen in aanmerken zullen
komen. En indien aangeworven kunnen ze een opleiding volgen in het leger maar zijn dan verplicht
om een termijn van 8 jaar te doen in het leger. Velen haken reeds vroegtijdig af. (41 % van de
kandidaten haken voortijdig af dit hoofdzakelijk ten gevolge de zware toelatingsproeven zowel
theoretische als fysieke proeven.). Ook nadat de militairen de 8 jaar uitgedaan hebben zijn er
verschillenden die het leger verlaten.

SBO = Startbaanovereenkomst : Een startbaan is de tewerkstelling van elke -26-jarige in het kader van een
normale, minstens halftijds arbeidsovereenkomst of in het kader van een leer-, stage- of
inschakelingsovereenkomst.

 
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling
VZW Red De Godsbergkouter - tewerkstelling

De burgers met een EU-nationaliteit worden opgedeeld in EU-14 en EU-13.

 • EU-14: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg,
  Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en Zweden.
 • EU-13 (toetreding na 2004): Bulgarije, Cyprus, Estland, Hongarije, Kroatië, Letland, Litouwen, Malta,
  Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Tsjechië. Voor de toetreding van Kroatië in juli 2013 spraken we van EU-12.
 

Het grootste aantal werklozen in Geraardsbergen situeert zich tussen de 25 en de 59 jaar. De vraag
die we ons hier kunnen stellen is hoe staat het met de activering van deze werklozen ? Deze zullen
zeker niet passen in het profiel dat het leger vooropstelt en komen ook niet in aanmerking voor een
SBO.

De categorie van werklozen boven de 60 jaar zijn mensen die hoegenaamd niet meer in aanmerking
komen voor een job bij het leger. Er zijn heel wat van deze mensen in SWT. (stelsel van werkloosheid
met bedrijfstoeslag). Deze zijn wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt maar de kans dat ze opnieuw
aan het werk gaan is bijzonder klein.

Wat bepaalde Geraardsbergse gemeenteraadsleden ook beweren , de komst van Het Kwartier Van
De Toekomst zal zeker niet de oplossing zijn van de werkloosheid. De vraag die we ons ook moeten
stellen is wat met de niet-Belgen die werkloos zijn ? Kunnen die wel in het leger als niet Belg ? Er zijn
door de jaren heen meer mogelijkheden geweest om de werkloosheid in Geraardsbergen aan te
pakken. Waarom is Sano Rice vanuit Idegem naar Zottegem verhuisd ? Waarom konden ze niet in
Geraardsbergen blijven ?

Er is het maatwerkplan Concordia 2030. Wat zijn de resultaten van dit plan ten voordele van de
tewerkstelling ?

Tot slot is er nog een belangrijk punt dat we willen meegeven.

Op een voorstelling in de stad Geraardsbergen, waar ook een waarnemer van de VZW aanwezig was,
is er een gesprek tussen een vooraanstaand politicus van Geraardsbergen en een persoon die nauw
betrokken lijkt te zijn bij de ontwikkeling /inplanting van de kazerne. En daar zijn toen de volgende
woorden uitgesproken. Ik citeer :

De keuze van de locatie op de taalgrens ook geïnspireerd is door taalgrensoverschrijdende
motieven, waaronder een breder plan om Henegouwen te revitaliseren.

Dit doet ons vaststellen dat :

De kazerne zeker voor de helft Franstalig zal zijn. Dus een Waalse kazerne op Vlaams
grondgebied.

 • Het voorstel voor de kandidatuur van Geraardsbergen dan ook nog uitgegaan is van de lokale
  NV-A.
 • De impact op het verkeer uit Wallonië door Geraardsbergen zwaar zal toenemen
 • De uitleg van Schepen Van Trimpont, dat de keuze voor Geraardsbergen louter ingegeven is
  om de tewerkstellingsgraad in Zuid-Oost-Vlaanderen te verhogen, tijdens de gemeenteraad
  van 28/11/2023 is opnieuw niet correct. Het gaat hem vooral over Henegouwen en
  Geraardsbergen is dan de pineut.
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *