Geen militaire kazerne in onze dorpen!

VZW Red De Godsbergkouter ontvangt antwoord van N-VA Geraardsbergen

Op 26 oktober 2023 heeft de vzw een schrijven gericht aan alle oppositie partijen van Geraardsbergen.  Hierbij het antwoord van de N-VA afdeling Geraardsbergen. een antwoord dat we ontvangen hebben op 14 december 2023.
 
 
Beste,
 
N-VA Geraardsbergen heeft bewust niet gereageerd op de door uw comité verspreide vragenlijst. Het standpunt van onze afdeling is immers van in het begin kristalhelder geweest: N-VA Geraardsbergen is niet tegen de inplanting van een militair kwartier dat geheel of gedeeltelijk gelegen is op het grondgebied van Geraardsbergen. Anderzijds is N-VA Geraardsbergen wel ondubbelzinnig gekant tegen de inplanting van een dergelijk militair kwartier in de Godsbergkouter. N-VA Geraardsbergen engageert zich om de komende jaren actief mee te zoeken naar een geschiktere locatie. We zullen er dan ook nauwgezet op toezien dat de stad steeds in gesprek gaat met de bewoners en hen voldoende betrekt bij elke stap in het ontwikkelingsproces.
 
Met vriendelijke groet,
namens N-VA Geraardsbergen,
Ilse Roggeman,
Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *