Geen militaire kazerne in onze dorpen!

VZW Red De Godsbergkouter ontvangt antwoord van Open VLD Geraardsbergen

Op 5 juni 2023 mocht VZW Red De Godsbergkouter, een antwoord ontvangen van Open VLD Geraardsbergen.

 

2 reacties

 1. In deze bovenvermelde verklaring spreek De Heer Colman van maximaal 50 ha die zouden verdwijnen. 25 à 30 voor de kazerne en 20 voor het oefenterrein. Wel in de nota met de vraag van Defensie naar de stad en waarop ons stadsbestuur geantwoord heeft staat het volgende te lezen :
  Voorstel locatie Kwartier van de Toekomst
  Het gaat om een gebied van 42 hectare, gelegen tussen de N460 en de spoorweg, grenzend aan
  het station van Schendelbeke. De Godsbergstraat die hier doorheen loopt is een sluipweg, waarvan
  de mogelijke ontharding recent in het kader van klimaatbeleid werd geopperd.
  Voorstel locatie oefenterrein
  Optie 1 (23 ha), juist boven het Kwartier (maar aanwezigheid hoogspanningskabel)
  Optie 2 (27 ha), op wandelafstand van het Kwartier, rechts van de Varingstraat, ten noorden van de
  hoogspanningskabel. Het is gelegen op ruime afstand van natuurgebieden.
  Dus 42 en 27 is in totaal 69 , afgerond 70 hectaren.
  Wat hij er ook niet bij vermeld is dat mogelijks de Aalstsesteenweg wordt afgesloten en dat er een nieuw tracéé komt naast het oefenterrein in de moenebroek als de optie 1 weerhouden wordt. Dus ook hier extra hectaren onteigening.

  Komt daarbij dat er nergens een spoor te vinden is van de waardevermindering van de eigendom die de bewoners rond de kazerne gaan ondervinden. Doordat het uitzicht verandert en er meer verkeer is zal de waarde automatisch dalen. Berekeningen gaan tot 25 % voor wie dicht tegen de kazerne woont. Maar daar hebben onze beleidsvoerders geen oren naar. Natuurlijk niet want zelf wonen ze ver van de kazerne. Net zoals de meeste militairen.

  Mr Colman spreekt van een Vlaamse kazerne. Het feit dat de kazerne tegen de taalgrens ligt betekent de facto een tweetalige kazerne. Dit is bevestigd door de militairen zelf.

  De tewerkstelling is een fabel. Er zullen zeker enkele inwoners van Geraardsbergen tewerkgesteld worden in de kazerne maar het overgrote deel komt uit herlocalisatie van militairen. Zo zouden de para’s uit Gavere naar Geraardsbergen verhuizen. Deze info is ook aan ons gegeven door de militairen zelf. De Geraardsbergese politici laten uitschijnen dat de werkloosheid binnen Geraardsbergen opgelost zal zijn met de komst van de kazerne. Wel dat ze maar eens de lijst van vacatures publiceren zoals deze doorgegven zijn aan de gewestelijke tewerkstellingscellen. Daar staat voor het overgrote deel in dat ze zoeken naar mensen met een hogere opleiding en bij voorkeur universitairen. Medici, informatici enz… Waar gaan ze die halen in Geraardsbergen ???Antwoord daar maar eens op beleidsvoerders.

  Participatie : nog zo een klucht. Wij worden van niets op de hoogte gehouden. Noch de burgers, noch de landbouwers worden op een eerlijke en fatsoenlijke manier geïnformeerd.

  Maar goed we kennen ons stadsbestuur. Ze hebben weinig voeling met de burgers buiten hun eigen centrum tenzij een keer per 6 jaar.

  Conclusie : in het antwoord laten ze uitschijnen dat , als de kazerne er niet komt, dat het einde is van Geraardsbergen of anders gezegd dat de kazerne de redding van Geraardsbergen is. Wel laat de burger hier maar zijn eigen mening over hebben ze zijn zeker verstandig genoeg.

 2. Op 1 april 2022 verscheen in Persregiodender de reactie van NVA Geraardsbergen bij monde van Mevr. Ilse Roggeman. Hierin staat volgende te lezen :
  “Volgens de studie zou er bijna 70 hectare (circa 140 voetbalvelden) rijke landbouwgrond verloren gaan. Als we het uitrekenen zou zelfs een omheining van 7 km nodig zijn (visuele vervuiling).
  Niemand kent de juiste toedracht van defensie zolang de plannen niet concreter gemaakt worden. Anderzijds moeten we ons geen illusies maken: als deze kazerne er komt zullen het geen 5 gebouwen zijn, maar een tienvoud ervan met wegen, beton, garages, opslagplaatsen, antennes en andere infrastructuur.”.
  Dit is verschenen op 1 april 2022. Hopelijk geen aprilvis…..

  Dus van waar haalt Mr Colman de cijfers van 50 ha voor de kazerne en 2o ha voor het oefenterrein ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *