Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Debatavond over het Kwartier van de Toekomst in onze dorpen – bedankingswoordje

Beste bewoners van Geraardsbergen,

Het actiecomité “Red De Godsberkouter” heeft als eerste het initiatief genomen om de bevolking in te lichten over de toestand m.b.t. Het “Kwartier van de Toekomst”.

Want noch van de dorpsraden, noch van het stadsbestuur is er geen enkel initiatief in die richting gebeurd.

Het open debat dat door het Actiecomité “Red De Godsbergkouter” georganiseerd was op 19/5/22 in de feestzaal De Kat was een enorm succes.

De burgemeester en het bijna voltallige aanwezige schepencollege  heeft de mogelijkheid gehad om hun standpunt m.b.t. de mogelijke komst van “Het Kwartier van de Toekomst” naar voor te brengen en uit te leggen aan de aanwezigen.  Gezien de reacties van het in grote getale aanwezig publiek zijn ze daar niet echt in geslaagd.

Het actiecomité heeft geprobeerd met het aantonen van de echte feiten hoe alles in werkelijkheid verlopen is. Dit op basis van effectieve stukken, zoals het mailverkeer tussen SOLVA, het leger en ons stadsbestuur. Geen beloftes of vage interpretaties maar de werkelijkheid.

Met ruim 300 geïnteresseerde aanwezigen overtrof het echt alle verwachtingen.

Daarom wil ik ook in de eerste plaats jullie publiek van harte bedanken voor jullie aanwezigheid. Dank u wel!

Een woord van dank aan het stadsbestuur voor hun aanwezigheid en medewerking aan het debat, de uitbaters van de zaal De Kat voor hun bereidwillige medewerking en aan de mensen van wie we het materiaal voor de presentaties mochten gebruiken.

Maar ook een heel grote dank aan de leden van het actiecomité “Red De Godsbergkouter” voor hun onvoorwaardelijke steun en medewerking.
Het was een voorbeeld van hoe een positieve samenwerking tot een fantastisch resultaat kan leiden. Misschien moet ons stadsbestuur daar eens over nadenken.

Op de website  www.reddegodsbergkouter.be kan je de opnames van het debat bekijken.

Naar de toekomst toe blijven we dit dossier op de voet volgen, acties ondernemen,  en er zal regelmatig via de website informatie gedeeld worden.

Groeten,

Het actiecomité “Red De Godsbergkouter”

 
Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 15

10 reacties

 1. Beste
  Een dikke proficiat met de gelaagde debatavond van gisteren.
  Jullie presentaties waren ronduit schitterend en to the point.
  Het is bijzonder hoe jullie op zo een korte termijn zoveel expertise in huis hebben.
  Dank om ons zo goed te informeren en een brede kijk op de problematiek te richten.
  Het zal voor iedereen des te duidelijker zijn dat die toekomstkazerne
  geen enkele meerwaarde meebrengt, integendeel niets dan minwaarden.
  De intrekking van deze kandidatuur zou de logische conclusie zijn.
  Zoniet valt te vrezen of enig bezwaar nog effect zal hebben.
  Misschien moeten jullie ook eens denken aan een (nieuwe) politieke partij. Een naam kan ik al suggereren want die heb ik gisteravond meermaals gehoord: ‘Het gezond verstand ‘
  Mocht het er van komen, dan zet ik er graag mee de schouders onder.
  Nogmaals dank en veel moed.
  Altijd welkom voor een babbel.

  Met vriendelijke groeten

 2. Proficiat aan jullie ganse team voor dit bijzonder geslaagd debat.
  Jullie hebben het bewijs geleverd dat participatie georganiseerd door burgers beter werkt dan de participatie van het lokaal bestuur.
  Hiermee is duidelijk gemaakt dat een contradictoir debat veel mensen op de been kan brengen en dit in tegenstelling tot de eenzijdige infosessies die het stadsbestuur tracht te verkopen als participatie.
  Nogmaals bedankt voor deze inspirerende masterclass in burgerparticipatie!

 3. Mijn felicitaties en dank aan de leden van het actiecomité! Het was een zeer interessante avond, die uitstekend was voorbereid en onderbouwd met de nodige bewijzen! Bravo voor de professionele aanpak! Dit werd duidelijk niet verwacht door het stadsbestuur en stond in schril contrast met hun sobere voorbereiding…
  Dank aan jullie allen voor alle inspanningen en om ons zo sterk te vertegenwoordigen!

 4. Schitterend werk van de ganse ploeg van het actiecomité gisteren (19/5) in De Kat !

  Wat een verschil tussen het amateuristische, nietszeggende en haast infantiele presentatie van het stadsbestuur en de hyper gedocumenteerde, accurate en professionele uiteenzetting van het actiecomité!

  Wat een contrast met de oubollige, hopeloos voorbijgestreefde politieke cultuur van dit stadsbestuur…

 5. Proficiat aan het panel van de actiegroep. Jullie waren goed voorbereid en stonden sterk! Niet met loze woorden maar feiten en bewijzen. Jullie hebben het stadsbestuur lam gelegd. Ze waren niet in staat om te antwoorden, laat staan zich te verdedigen.
  Schepen Vangeyte had het over inspraak en participatie.
  Dat is zogezegd ook haar opzet van de dorpsraden…participatie, betrokkenheid, luisteren naar de bezorgdheden van de bewoners en proberen van een oplossing te bieden.
  Aan de voorzitters van de dorpsraden werd gevraagd om de kandidatuur geheim te houden…is dat participatie? Aan de dorpsraden wordt nu gevraagd om geen standpunt in te nemen…is dat participatie? Ze gaan de dorpsraden erbij betrekken als de kandidatuur weerhouden wordt…tja dan is het te laat.
  Ik heb haar gisteren aan de lijn gehad. Ze snapt het nog steeds niet. Volgens haar zouden de bewoners de dorpsraden gerust moeten laten over zo’n zaken. Bewoners mogen dus met hun bezorgdheden niet daar de dorpsraad stappen. Nochtans is de dorpsraad zogezegd een schakel tussen de bewoners en het stadsbestuur.
  Ik heb haar dan ook laten weten dat ik per direct de dorpsraad in Idegem verlaat. Ik wens niet meer samen te werken met een stadsbestuur dat ons zo smerig behandeld! Dit is met pijn in het hart, want de dorpsraad in Idegem is een toffe ploeg, maar ik zie geen andere uitweg.

 6. Groot gelijk.
  Een dorpsraad is er niet enkel om een kermis en een nieuwjaarsreceptie te organiseren. En wat zal de inbreng zijn mocht de kandidatuur (hopelijk niet) weerhouden worden ? Dat noemt zich dan schepen van burgerparticipatie en dorpsraden. Schande

 7. Dit was er boenk op ! Proficiat aan de panelleden hoe met hun onderbouwde repliek brandhout werd gemaakt van de Solva/stadsbestuur presentatie.
  Hier werd terecht met scherp geschoten en niet met losse flodders zoals het stadsbestuur.
  Misschien moeten jullie zoals de burgemeester deed “stoemelings” de link met het integrale debat naar Defensie mailen zodat ze zich een oordeel kunnen vormen over de professionaliteit, betrouwbaarheid, eerlijkheid en correctheid van het stadsbestuur.

 8. Hallo Bart, eerst en vooral is het niet nog zeker dat de kazerne er komt maar indien ze er komt moet de stad vergunningen afleveren. Tegen deze vergunningen kunnen bezwaren ingediend worden. Indien de stad deze bezwaren naast zich legt kan er een klacht ingediend worden bij Binnenlandse Zaken (provincie) en indien de bezwaren niet aanvaard worden is het uiteindelijk Raad van State (of Raad van Vergunningsbetwistingen) Kost wel geld want dit gaat via een advocaat. Maar als jullie met genoeg zijn zal dit wel meevallen. Ondertussen zijn we enkele jaren verder. Maar zoals gezegd eerst afwachten of de kazerne er komt. Er is naar verluidt wel een kans dat Geraardsbergen ‘uitverkozen’ wordt. Nu efkes afwachten en daarna handelen. Als ik jullie kan helpen ben ik zeker en vast bereid om te helpen. Grt stéphan Bourlau (Alternatief)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *