Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Feedback van Petra De Sutter (vice-premier Belgische federale regering)

Ziehier het antwoord van onze vice-premier “Petra De Sutter” die we mochten ontvangen van haar via LinkedIn op dinsdag 17/05/2022

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *