Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Open VLD wil aan de macht blijven in Geraardsbergen, ook na de verkiezingen: “Met nieuwekrachten gaat het ons wel lukken”

Via onderstaande link kan je de reportage van TV Oost nog eens nakijken en beluisteren.ia onderstaande link kan je de reportage van TV Oost nog eens nakijken en beluisteren.

Op het einde van de reportage wordt door de journalist meegedeeld dat Open VLD Geraardsbergen blijft werken aan de komst van Het Kwartier van de Toekomst naar Geraardsbergen. Blijkbaar durft geen enkel mandataris van Open VLD dit zelf in de camera vertellen.

Niettegenstaande een zeer vooraanstaand lokaal Open VLD mandataris verklaarde in het verleden dat , als het nog lang zal duren , het Kazernedossier kan gesloten worden.

Het is nog maar eens het bewijs dat de woorden en de daden van deze Open VLD zeer ver uit elkaar liggen. Het feit dat de Open VLD Geraardsbergen nog steeds werk wil maken van de komst van deze kazerne, wil ook zeggen dat dezelfde Open VLD die reeds vele jaren aan het bewind is,  in Geraardsbergen er voor wil zorgen dat de verkeersdruk, de druk op het milieu, de impact op de gezondheid van de bevolking, enz… nog meer zal toenemen. 

De ontharding van Den Bleek, waarvoor Geraardsbergen ettelijke duizenden euro’s subsidies krijgt, zal teniet gedaan worden door de komst van de kazerne. Hierbij zullen vele hectaren grond opnieuw verhard worden. En niet alleen voor de militaire gebouwen maar ook voor bijkomende woning om militairen in te huisvesten.

De stad Geraardsbergen is ook verplicht om, in het kader van het RUP, alternatieve locaties aan te duiden waar mogelijks de kazerne kan komen als die niet op de Godsbergkouter komt. De vraag die men zich kan stellen is dan ook : Waar in Geraardsbergen zal men de kazerne dan neerpoten ? In Zarlardinge, Goeferdinge, Moerbeke , Waarbeke, Zandbergen of …

Het is nog maar eens duidelijk dat deze Open VLD een loopje neemt met de beslissingen van het Kabinet Demir met betrekking tot de kandidatuur van Geraardsbergen. 

Deze Open VLD is gewoon oude wijn in nieuwe zakken. De achterkamerpolitiek blijft gehandhaafd. 

Door de bijkomende verharding die er zal komen kan men zich de vraag stellen wat met de “Blue Deal” ivm ruimte voor water. Hoe zal men dit engagement kunnen rijmen met de extra verhardingen door de bouw van de kazerne. 50 ha die zullen ingenomen worden plus nog eens een oefenterrein met schietstand van 25 ha.

Het moge duidelijk zijn dat de witte vlag nog niet moet boven gehaald worden en dat de strijd nog niet gestreden is. We moeten zeker waakzaam blijven.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *