Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Open VLD zet zich af tegen de wildgroei van actiecomités

Op de website van NUUS Geraardsbergen (Open Vld laat het De Padt-tijdperk achter zich en kiest voor vernieuwing en diversiteit – NUUS) stelt Open VLD zijn kandidaten voor waarmee ze de komende gemeenteraadsverkiezingen hopen te scoren. Er staat ook volgende passage in het artikel :

We zijn een positieve partij die de laatste jaren heel wat verwezenlijkt heeft’, liet Rurik Van Landuyt, schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, zich ontvallen. ‘Wij zijn een partij die wil verbeteren in plaats van te roepen aan de zijlijn.’ Daarmee zette Rurik Van Landuyt zich af tegen de wildgroei aan actiecomités die kunnen rekenen op veel bijval en aandacht. ‘Wij binden de strijd aan tegen het negativisme. Toch moeten we rekening houden met opmerkingen die worden gemaakt en zaken die minder goed lopen’, voegde hij daar aan toe.

 Deze uitspraak is op zijn zachts gezegd zeer eigenaardig. Temeer dat in de huidige legislatuur de schepen voor  burgerparticipatie toevallig van Open VLD is. Blijkbaar is de schepen die bovenstaande uitspraken doet dit eventjes vergeten.

Mocht het Geraardsbergse stadsbestuur wel doen wat ze beloofd hebben namelijk een open communicatie met de burgers om een groot en gemeenschappelijk draagvlak te vinden om bepaalde projecten tot een goed einde te brengen dan zou de burgerparticipatie geen holle woorden zijn. Indien er wel geluisterd zou worden naar de grieven van de burgers zouden de mensen zich niet moeten verenigen in een actiecomité.  Het nodeloos opjagen van de burgers door megalomane, ondoordachte beslissingen nemen zonder ervoor een draagvlak te creëren is iets waar ze in de huidige legislatuur in Geraardsbergen wel specialist in zijn. Het is dan toch logisch dat er door de burgers een reactie mag verwacht worden . 

Er mag niet vergeten worden dat een actiecomité zoals Red De Godsbergkouter als enig en eerste de juiste informatie naar buiten gebracht heeft mbt de keuze van Geraardsbergen om op de Godsberg een Kwartier van de Toekomst te laten bouwen. Een beslissing van een kandidatuurstelling door de stad Geraardsbergen die eigenlijk in het grootste geheim gebeurt is. Zelfs de toenmalige voorzitter van de dorpsraad mocht in opdracht van de toenmalige burgemeester niets over de kandidatuur vertellen.  Men oogst wel wat men zaait beste Open VLD.

Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *