Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Opiniestuk Bartel Broeckaert

Het recreatiedomein de gavers in Geraardsbergen ligt rond een 20 Ha grote waterplas lees ik op Wikipedia. Of de recreatie- gronden daarbij horen weet ik niet. Maar goed. De nabije Godsbergkouter kazerne zal dus ongeveer vier maal deze oppervlakte innemen. Manier om zich een gedacht te vormen hoeveel terrein Geraardsbergen gaat prijsgeven aan Landsverdediging.

Onvoorwaardelijk en voor altijd.
Dit terrein zal naar militaire normen volledig worden omheind, dit wil zeggen, meters hoge afsluiting en schrikkeldraad met bovendien een veiligheidszone waarbij elke boom of struik onbestaande moet zijn.
Een militair domein wordt anders beveiligd dan een recreatiedomein, dat zal voorbijganger en omwonende merken.
Eens het kazernecomplex er staat : op welke manier zullen de hulpdiensten worden georganiseerd ? De Stad heeft een brandweerkorps dat tot een minimum is gereduceerd. Er is nu al discussie tussen de verschillende zone’s waarbij Lierde zou van zone veranderen. Gewestwegen worden niet aangepast heet het. Aalst, Gent, Brussel, Oudenaarde langs Vlaamse kant, van Waalse kant, Ath, Enghien en euh … Charleroi. De ramp in Ghislenghien is blijkbaar vergeten !
En weze opgemerkt, dan mogen er geen wegenwerken aan de gang zijn of andere onvoorziene omstandigheden zoals de Astridlaan binnenkort !
Het duurde 27 minuten voor de eerste brandweerwagen van de Kaai tot de Kattestraat is geraakt om een autobusbrand.
En een autobusbrand is dan weer iets anders dan een munitiedepot of wapenopslagplaats. In afwachting dat al dat militair materiaal, zoals vrachtwagens, pansterwagens , tanks , jeeps en heel het wagenpark elektrisch zal aangedreven worden moet er brandstof worden opgeslagen. Om van munitie te zwijgen!
En het medisch aspect : de kliniek van Geraardsbergen wordt verder afgebouwd. Zelfde scenario als hoger !
Geen arbeidsongevallen, geen gewonden noch gekwetsten zal de verplichte norm zijn.
Tenzij de Kazerne zelfbedruipend zal zijn en al deze diensten worden ondergebracht binnen de omheining .
Maar worden sommige militaire instellingen nu al niet bewaakt en bediend door privé diensten.
Maar goed, blijkbaar is hierover goed nagedacht en hoeven wij ons geen zorgen te maken enkel nog wat te wachten op de op til zijnde communicatie …. !
Eens gedaan en dan gedacht is een verouderd Vlaams spreekwoord.
Ten slotte nog een laatste bedenking. Aan de getroffen onteigenden, en dan richt ik mij tot de niet ingewijden, vooraleer plannen te maken wat U met de u “riante beloofde vergoeding” voor het in beslag nemen van uw goed zal doen, misschien toch eens bij een fiscalist ten rade gaan. Een goede dan nog want het is een ingewikkelde materie. Onteigeningsvergoedingen of hoe ze dat ook noemen, plegen belastbaar te zijn. Onthou dat goed.
De Belgische Staat heeft nu eenmaal de gewoonte met de linkerhand terug te nemen wat ze met de rechterhand zo gul heeft geschonken. Anderen noemen dat een broekzak, vestzak operatie.
Kort uitgelegd, er is een verschil tussen een kar geladen met patatten, d’as brutto en diezelfde kar zonder patatten, d’as netto.
En geen kar of patatten meer dat is dan brutte pech.
En voor de goede verstaander, de griffie’s van het Hof van Cassatie en de Raad van Staten bulken van de dossiers en denk eraan: wie pleit om een koe, geeft er een toe, maar dat geldt niet voor de Staat en U riskeert maar de vergoeding op te strijken op het einde van het proces lees ik ergens.
Bedenk : het proces Beaulieu duurt al meer dan 25 jaar ….. .
Ik geef toe, zoals een lezer eerder deed opmerken, te véél zon gehad, mogelijk, maar liever dat dan een ijskoude douche later .
Ik verwacht van de onvoorwaardelijke voorstaanders toch ook een klein woordje, uitleg, aan wie het rechtstreeks aanbelangt vooral, hopelijk om mij er op te wijzen dat ik mij over heel de lijn vergis.
Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *