Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Het Kwartier van de Toekomst

Het Kwartier van de Toekomst


Geschiedenis.


In haar nota van september 2021 heeft de minister van defensie Ludivine Dedonder meegedeeld dat het haar bedoeling is om tijdens haar legislatuur zowat 10,000 militairen aan te werven en ook een deel burgers. Misschien is ze geïnspireerd door het Nederlandse model waar op het totaal aantal mensen die voor defensie werken ongeveer 40 % burgers zijn.

In november 2021 stelt N-VA aan de burgemeester van Geraardsbergen de vraag of het mogelijk zou zijn dat hij de kandidatuur voor het Kwartier van de Toekomst in Geraardsbergen wilt indienen bij Defensie. Dit nadat de N-VA burgemeester van Aalst het Kwartier van de Toekomst op zijn grondgebied geweigerd heeft. In februari 2022 is het zo ver. Guido De Padt en Fernand Van Trimpont maken samen met de intercommunale Solva een document op en dienen dit in bij Defensie. Pas in maart , enkele weken later, wordt het voltallige stadsbestuur op de hoogte gebracht van de indiening van deze kandidatuur. En waarbij Solva de Godsbergkouter voorstelt als de enige juiste plaats om een kazerne te bouwen ondanks dat deze dicht tegen 3 dorpskernnen ligt en naast een hogedrukgasleiding en een hoogspanningslijn. Het feit dat de Godsbergkouter een herbevestigd waardevol agrarisch gebied is, lappen ze aan hun laars. In hun document spreken ze over burgerparticipatie maar de burgers zijn nooit gecontacteerd. Mogelijks wordt de Aalstsesteenweg deels afgesloten en wordt er zelfs gesproken om een nieuw tracée aan te leggen voor de verbinding tussen Geraardsbergen en Ninove. Dit omdat de bestaande Aalstsesteenweg midden in de kazerne ligt. Het nieuwe tracée kot dan ter hoogte van de hoogpanningslijn.

De buurtbewoners en de landbouwers vernemen alles via de pers. De burgemeester en zijn 1ste schepen worden dikwijls ondervraagd en op de rooster gelegd over het project maar ontwijken altijd alle vragen door steeds te zeggen er nis nog geen definitieve toewijzing en als het zover is zullen we zeker met alle partijen rond de tafel gaan zitten.


Wie komt er in HKvT


In de krant “De Tijd” van 30 jui staat een artikel over het tewerkstellingsproject dat Ludivine Dedonder heeft afgesloten met de Forem (Waalse VDAB). Zij wenst het Kwartier van de Toekomst te gebruiken om de werkloosheid in Wallonië aan te pakken.


Waals kanonnenvlees

Wordt de actualiteit in het noorden en het zuiden van het land anders bekeken? Die vraag proberen we te beantwoorden in onze wekelijkse kroniek van Alain Narinx (L’Echo) en Wim Van de Velden (De Tijd), die gelijktijdig wordt gepubliceerd in L’Echo en De Tijd. Ditmaal kruisen ze de degens over de wervingscampagnes die het leger in Wallonië houdt.

30 juni 2022-Wim Van De Velden


Bericht vanuit de Forem :

Pour la défense, il y a bien un partenariat mis en place avec le Forem pour les recrutements. La Défense est par ailleurs un “grand compte” du Forem géré par l’équipe de conseillers
Impact voor Geraardsbergen en de dorpen.


Door te kiezen voor Geraardsbergen zal de verkeerstoename gigantisch zijn. Burgemeester De Padt verwijst naar het openbaar vervoer en dat het een parameter is voor het leger. Wel uit goed ingelichte bron (Het leger) is dit nooit een beslissende parameter als dusdanig geweest eerder iets “nice to have” zonder meer. Zeker wetende dat een overgroot deel van de militairen met de auto komt.


Het leger zal de Godsbergkouter inpalmen en het gevolg voor de buurtbewoners zal enorm zijn. De waarde van hun eigendommen zal instorten. Wie wil nu naast een kazerne wonen. Met uitzondering van …. Mensen die aan de Aalstsesteenweg wonen zullen nu plots het nieuwe tracée door hun tuin zien aangelegd worden. Landbouwers zijn hun grond kwijt en mogelijks moeten ze ook hun activiteiten stoppen. Een of andere erenotaris zegt dat al wie in de weg staat zeer goed zal vergoed worden maar is die vergoeding voldoende om er de rest van uw leven mee rond te komen ? In deze tijd waar er een wereldwijde voedselcrisis is ten gevolgen wat er in het oosten van Europa gebeurt, de klimaatverandering enz… is het gewoon onverantwoord om zeer waardevolle landbouwgrond op te offeren aan een militair domein. De internationale politiek roept om om minder afhankelijk te zijn van voedsel uit het oosten en vraagt aan de landbouwers om bvb meer tarwe te zaaien. In Geraardsbergen hebben ze dat waarschijnlijk nog niet gehoord of begrepen. CD&V is toch de partij van en voor het volk. Partij die de landbouw hoog in het vaandel draagt en dat sinds vele 10-tallen jaren. Maar blijkbaar heeft 1ste schepen Van Trimpont de partijlijnen nog niet begrepen.


Tewerkstelling in HKvT


Het stadsbestuur verwijst ook nog naar de tewerkstelling. In het begin was het de tewerkstelling voor de inwoners van Geraardsbergen, maar nu is het al voor de tewerkstelling in de regio. Wel in de regio staan duizenden jobs open die niet ingevuld geraken. En nu komen er nog meer dan 1000 bij. Het gaat hier wel over 1000 tewerkstellingsplaatsen.

Aangezien Ludivine Dedonder de kazerne tegen de taalgrens wou, is het duidelijk dat ook een groot aantal militairen uit Wallonië in deze kazerne kunnen/zullen gekazerneerd worden.

Het voorstel van NVA dat door Open VLD en CD&V opgenomen is zorgt dus ook voor de oplossing van de werkloosheid in Wallonië.

Nu zegt 1ste schepen Fernand Van Trimpont plots dat het een tweetalige kazerne is. Zullen de , met alle respect voor de mensen, alle tewerkgestelde franstaligen ook tweetalig zijn ? Zullen all tewerkgestelde Vlaamstaligen ook tweetalig zijn ? Wat gaat het stadsbestuur nog uit de mouw schudden om de bevolking om de tuin te leiden.


Er wordt ook door het stadsbestuur verwezen naar burgers die er kunnen werken. Wel als in het leger burgers aangeworven worden moeten ze in ieder geval passeren via Selor. Selor is het selectiebureau voor de overheid. Dit betekent dat de eventuee kandidaten een selectie moeten doorstaan bij Selor.


Verkeer / Ontsluiting Geraardsbergen


De ontsluiting van Geraardsbergen naar het zuiden toe bestaat. Er is een ontsluiting richting Lessen, Bever. De ontsluiting naar het noorden is er niet. Er wordt misschien gedacht dat de komst van het Kwartier van de Toekomst er zal voor zorgen dat de ontsluiting/rechttrekking van de N42 zal versnellen. Maar da’s zonder de waard gerekend. Er loopt actueel nog een procedure die nog minstens enkele jaren zal duren.

Er gaan nu ook geruchten dat het dossier m.b.t. de ringweg rond Geraardsbergen opnieuw zou opgenomen worden. Het gaat om de ringweg vanaf Lessen dwars door de velden om finaal uit te komen ergens op de Genstsesteenweg in Schendelbeke.


Geraardsbergen en toerisme


Geraardsbergen die zich in het verleden profileerde als stad voor toerisme met

feeërieke vergezichten, open landschappen en dichte bossen. Grazende koeien, tsjilpende vogels en kwakende kikkers. Geraardsbergen en de Vlaamse Ardennen hebben het allemaal. Geen wonder dat de regio geselecteerd is als kandidaat-landschapspark. De erkenning zou een boost kunnen geven aan de verdere ontwikkeling van de streek. Hoe valt dit te rijmen met een nieuwe kazerne en een massale toenamen van het verkeer? Tot nu toe was Geraardsbergen synoniem voor de 3 M (Muur, Mattentaarten, Manneke Pis) maar dit is nu de omgekeerde M aan het worden. M omgekeerd = W . Geraardsbergen wordt synoniem voor de 4 W (Weg natuur en rust, Welkom Waalse Werklieden)


Individuele reacties


Als je enkele individuele leden van het schepencollege/stadsbestuur persoonlijk spreekt hoor je regelmatig dat de keuze van de Godsbergkouter een volledig verkeerde keuze is maar dat ze dit niet mogen melden omwille van de opgelegde partijtucht door 1ste Schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) en Burgemeester Guido De Padt (Open-VLD). De vraag die zich nu ook stelt is hoe de Geraardsbergse oppositie zich zal profileren in dit dossier.


RUP en participatie


Het stadsbestuur belooft een open discussie en onderzoek tijdens het opmaken van de RUP. Er zullen ook alternatieven onderzocht worden. De vrees in deze is dat dit enkel maar een stijloefening op papier zal zijn. Van de gekozen alternatieven is er reeds op voorhand geweten dat ze niet of bijna niet onhaalbaar zijn. Maar zo voldoen ze in hun RUP aan de wettelijke voorwaarden.


Tot slot is er ook de belofte mbt de participatie van de burgers. Niemand die hier maar iets van geloofd. Voor het opmaken van het dossier met de kandidaatstelling is er ook niemand geconsulteerd. Integendeel. Er zijn veel beloftes gedaan maar er is nog niets nagekomen.


Op onze website : www.reddegodsbergkouter.be kan je alle verdere informatie terugvinden. Ook belangrijk om weten is dat er een volledige vergelijking staat tussen Aalter en Geraardsbergen , inclusief een aantal kaarten met daarop de juiste situering van wat Solva voorstelt als plaats voor het HvT. (https://www.reddegodsbergkouter.be/argumenten-kandidatuur/) . En zo veel meer….Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 13

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *