Geen militaire kazerne in onze dorpen!

VZW Red De Godsbergkouter schenkt groenten aan Welzijnsschakel Steksken

De landbouwgronden van de voorzitter van de VZW Red De Godsbergkouter , Jan Hanssens, liggen voor een groot deel op de Godsbergkouter. Naar goede gewoonte worden hier ieder jaar groenten geteeld. Om het belang van deze teelten op de Godsbergkouter in de verf te zetten heeft de VZW Reddegodsbergkouter besloten om een schenking te doen aan Welzijnsschakel Steksken. Dit om hun sociale werkzaamheden tegen de armoede in Geraadsbergen te ondersteunen.

De medewerkers van het Steksken zijn dan ook zeer dankbaar voor deze ondersteuning.

Het is hiermee dan nog maar eens bewezen dat het belang van de landbouw op de Godsbergkouter zeer groot is. Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft de mond vol van de korte keten, landbouwers die hun producten rechtstreeks aan de burger kunnen verkopen, boerenmarkten enz…

Wel het moge duidelijk zijn dat de Godsbergkouter en hun landbouwers ook in deze een rol van betekenis kunnen vervullen en dat zo hun voortbestaan gegarandeerd kan worden. Het is dan ook geen optie om op deze prachtige open omgeving de landbouw te laten verdwijnen door er een kazerne op te bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *