Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Breek uw terras maar open wanneer ze de kazerne in Geraardsbergen dopen.

Volgens een artikel op Vrt Nws wordt er per dag een oppervlakte van 10 voetbalvelden gebetonneerd ondanks de betonstop.

Op basis van cijfers uit 2021 zien we dat er in Geraardsbergen reeds 12 % van de totale grondoppervlakte verdwenen is onder beton/verharding. Door de ontwikkeling van nieuwe straten en woonwijken zal deze verhardingsgraad anno 2024 nog verder zijn toegenomen. Wanneer we de vergelijking maken met naburige gemeenten zoals Brakel en Galmaarden zien we dat, op basis van de cijfers van 2021, respectievelijk 9 en 8,6% van de oppervlakte verhard is.

Nu stellen we vast dat er in Geraardsbergen inwoners bestraft worden omdat ze een oprit naar hun woning willen verharden en verplicht worden deze verharding op te breken en te vervangen door waterdoorlatende producten. Maar voor de bouw van een totaal overbodige kazerne (Kwartier van de Toekomst) op de Godsbergkouter zou er geen probleem zijn. We weten nu al dat bij hevige tot zeer hevige regenval het water naar de lager gelegen straten stroomt en daar tuinen en zelfs huizen bedreigd en ook overspoeld.

Terzelfdertijd wordt de herbevestigde landbouwgrond op de Godsbergkouter, en dus ook de broodwinning van jonge boeren gehypothekeerd. Boeren die het heden ten dage al zeer moeilijk hebben gaat men dus gronden afnemen en verharden. Waar blijft de logica met de regels voor de betonstop.

Als de verharde oppervlakte voor de kazerne moet gecompenseerd worden met het ontharden van andere delen; kan je de vraag stellen waar men in Geraardsbergen die 70 hectare gaat vinden. De straten in asfalt en beton opbreken en vervangen door straten met dolomiet of grind? Gaat men bij alle stoepen in de stad de tegels wippen?

Het moge nog maar eens duidelijk zijn dat de verharding voor de bouw van een totaal onnodige kazerne in strijd is met de afspraken mbt de betonstop.

 

BRON: www.betonmeter.be

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *