Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Jonge landbouwers geven interview aan PlattelandsTV om aan te geven dat Kwartier van de toekomst hier niet thuis hoort

Naar aanleiding van Agriflanders 2023 waar Mieke Verschueren en haar koe Annelies de ambassadrices van zijn is de volledige landbouwpers alles komen filmen op het landbouwbedrijf “De Ighemkouter” van de familie Vander Schueren – De Smet .

Regina heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om ook het punt van “Het kwartier van de Toekomst” onder de aandacht te brengen. Met als gevolg dat woensdag 14 december 2022 een journaliste en cameraman van PlattelandsTv afgezakt zijn naar de Godsbergkouter.

Hier hebben de jonge landbouwers vertegenwoordigd door Pieter, Kris en Jonas in een interview duidelijk gemaakt dat er geen plaats is voor een kazerne op de Godsbergkouter. Indien deze kazerne toch zou komen heeft dit desastreuze gevolgen voor het voortbestaan van deze landbouwbedrijven. Ontvangst van kinderen aan wie getoond wordt wat landbouw is en vanwaar de melk komt, stageplaatsen voor studenten landbouwkunde, kunnen niet meer doorgaan. Jonge landbouwers hun toekomst is onzeker. Wat met het afbetalen van hun leningen, hoe hun inversteringen terugverdienen……

Daarnaast is er ook de onzekerheid bij de burgers. Johan heeft daar in een interview kort op gewezen. De waardevermindering van hun woningen. Hun spaarpotje voor de oude dag zijn ze voor een deel kwijt. De impact van het geluid, het toenemende verkeer , de luchtverontreiniging… wat zijn de gevolgen op de gezondheid op langere termijn. Mensen zijn hier komen wonen voor de natuur en de rust en die wordt in 1 pennentrek overhoop gehaald door een ondoordachte politieke beslissing. 
Een kazerne tussen een natuurreservaat en een recreatiedomein…..

Het is duidelijk dat er op de Godsbergkouter met zijn herbevestigd hoogwaardig agrarisch gebied en bij uitbreiding in gans Geraardsbergen geen plaats is voor een Kwartier van de Toekomst. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *