Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Landbouwster Mieke Vander Schueren (Ighemkouter) spreekt in Brussel op betoging van jonge landbouwers

Naar aanleiding van de betoging van de jonge landbouwers in Brussel op 15 februari 2023, heeft Mieke Vander Schueren nog maar eens de vinger op de wonde gelegd.

Zowel de nationale als de regionale politiek biedt vandaag geen zekerheid meer aan de landbouwers. Jonge en oude landbouwers, hardwerkende mensen die niet alleen het bedrijf beheren op landbouwtechnisch gebied maar ook een groot pak administratie moeten bijhouden, wordt het gras van voor hun voeten gemaaid door politieke spelletjes.

Eén van de laatste voorbeelden is de kandidatuur van Geraardsbergen om hier het “Kwartier van de Toekomst” te ontvangen. Een militair kwartier die volgens de vooropgestelde plannen 70 ha in beslag zal nemen. Te verdelen als volgt ongeveer 50 ha voor de kazerne en ongeveer 20 ha voor een oefenterrein met schietstand.

De stad Geraardsbergen geeft de intercommunale Solva de opdracht gegeven om het dossier van de kandidatuur op te maken en bij defensie in te dienen. En Solva kiest als “ideale locatie” de Godsbergkouter in Schendelbeke voor het kwartier en een terrein naast de hoogspanning en hogedruk gasleiding voor het oefenterrein. Een oefenterrein dat nagenoeg grenst aan het natuurgebied Moenebroek.

De Godsbergkouter die herbevestigd landbouwgebied is en met een grondkwaliteit die gelijk is aan de gronden in Haspengouw.

Maar da’s nog niet alles. Als de kazerne op de Godsbergkouter komt zal er bijkomende
landbouwgrond verdwijnen omdat er een nieuw tracée wordt aangelegd voor de verbinding
tussen Geraardsbergen en Ninove. Dit omdat de Aalstsesteenweg zal afgesloten worden voor het verkeer. Dus ook de naburige gemeenten Idegem, Smeerebbe-Vloerzegem, Ophasselt zullen in de brokken delen.

En zoals alles gebeurt in Geraardsbergen is dit zonder enige vorm van overleg met de betrokken landbouwers en de omwonende burgers. Want ook deze laatste zijn zwaar geïmpacteerd door de komst van een kazerne.

Geraardsbergen profileert zich graag als “Een parel aan de kroon van de Vlaamse Ardennen”.
In Geraardsbergen is er een groot verschil tussen wat er gezegd wordt en wat er in de
werkelijkheid gedaan wordt. Het stadsbestuur heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar dat is een letter op papier. In de praktijk is daar niets van te zien.

Jonge landbouwers die hun bedrijf hier in Geraardsbergen bedreigd zien door de politieke
beslissing waarbij de kandidatuur van Geraardsbergen weerhouden is zijn ten einde raad. Wat
moeten ze doen ? Allen hebben hun bedrijf aangepast aan alle mogelijke regelgeving, doen aan korte keten, ontvangen scholen, hun bedrijf dient als stageplaats voor jongeren die de opleiding landbouw volgen enz… Maar daar heeft het stadsbestuur van Geraardsbergen geen horen naar. Landbouwbedrijven die zwaar geïnvesteerd hebben zowel in hun gebouwen als in gronden hebben geen zekerheid meer. Gevolg is dat er depressies zijn, problemen in hun gezinnen, burn-out, met de moed de wanhoop toch proberen verder te doen ook al gaat het niet en mogelijks op termijn leiden naar zelfdoding….. Wie wilt dit als politicus en als mens op zijn geweten…. Burgers die naar hier komen wonen voor de natuur , de groene omgeving worden koud gepakt door het stadsbestuur. Er heerst het gevoel dat het stadsbestuur er enkel is voor Geraardsbergen
en niet voor de deelgemeenten. En zeker al niet voor deze deelgemeenten die in de noordrand
van Groot Geraardsbergen liggen.

Maar als de kazerne hier komt zullen ALLE gemeenten van Geraardsbergen getroffen zijn al was het maar door het toenemende verkeer.

Het stadsbestuur belooft aan iedereen, zowel landbouwers als burgers, zware vergoedingen,
alternatieven voor het verlies van de gronden, alternatieven die er niet zijn natuurlijk.

Met het beperkte budget dat nu beschikbaar is gesteld in de ontwerpnota van defensie zal er niets overblijven van de beloofde zware vergoedingen.

Het is zoals een politicus van Geraardsbergen ooit tegen een jonge landbouwer gezegd heeft:
“Zoek een andere job , er zijn zo veel mensen die in hun leven van job moeten veranderen.”

Het wordt tijd dat de politiek van Geraardsbergen beseft dat ze met mensenlevens speelt door
een dergelijk project naar hier te willen halen. Maar ja het is zoals altijd berouw komt na de zonde en “ich habe es nicht gewusst”.

Afspraak in oktober 2024!!!

 

Met dank aan Mieke voor het delen van haar speech!

 

Eén reactie

  1. Alle respect voor het betoog van deze dame! We zouden blij moeten zijn met de inzet van deze jonge mensen dat zij zich voluit voor hun beroep als landbouwer willen inzetten. Zij zorgen voor eten op de plank van zovelen onder ons.
    In plaats daarvan moeten ze vechten voor hun broodwinning.
    Hopelijk krijgen ze massale steun!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *