Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Vraag ivm alternatieven voor de kazerne op gemeenteraad 6/09/2022

De gemeenteraad van Geraardsbergen heeft een vraag gekregen van raadslid Emma Vandermaelen mbt de alternatieven voor de inplanting van de kazerne.

Verwondering bij het luisteren naar wat er in de gemeenteraad op 6/9/2022 wordt vertelt mbt de kazerne. Schepen Fontaine (Open VLD) geeft aan dat er wettelijk verplicht is in de PRUP 2 overlegmomenten met de bevolking moeten gebeuren. Maar tussen de lijnen kan je concluderen dat , indien die wettelijke verplichting er niet was, het betrekken van de bevolking waarschijnlijk niet zal gebeuren. Tijdens haar antwoord fluistert de burgemeester nog snel iets naar schepen Fontaine. Beluister maar het fragment van de gemeenteraad op onze site. De burgemeester zegt dat er geen studies gebeuren door de oppositie mbt de kazerne en de tewerkstelling en de impact voor de stad maar waar is de studie achter dewelke het stadsbestuur zich verschuilt om aan te geven dat zo’n kazerne een enorme boost is voor de stad Geraardsbergen, de bedrijven, de horeca en de tewerkstelling ? Het dossier moest snel ingediend worden en dus was er geen tijd om de bevolking er bij te betrekken maar er was blijkbaar ook geen tijd om enkele studies uit te voeren mbt de impact van zo’n kazerne. Op wat baseert het stadsbestuur zich dan om dergelijke uitspraken te doen ?

Men vergeet hier wel mee te delen dat het een tweetalige kazerne is waar mensen uit Wallonië komen werken. Waar is de mobiliteitsstudie ?

Het stadsbestuur geeft aan dat de PRUP door de provincie , en vermoedelijk door een studiebureau aan gesteld door de provincie , zal gebeuren. Welke garanties hebben ze dat ze er zelf bij betrokken worden of hebben ze liever van niet want dan kunnen ze de zwarte piet doorschuiven naar de provincie.

Raadslid Vandermaelen (Vooruit) heeft enkele duidelijke en simpele vragen gesteld maar blijkbaar wil men er niet op antwoorden.
Uit goede bron is volgende vernomen : dat een lid van het schepencollege reeds aan veel mensen verteld heeft dat de kazerne in Schendelbeke komt en dat hij ze liever niet in zijn achtertuin heeft……
Er zijn nu al mensen die ons meedelen dat ze hun woning gaan verlaten en wegtrekken uit Geraardsbergen.

Guido DP heeft nogmaals NVA bedankt voor de grote steun die ze bieden. Het was bijna een liefdesverklaring aan het adres van Mevr. Ilse Roggeman. Hierna een eerste publicatie op de site van N-VA Geraardsbergen :

N-VA Geraardsbergen over inplanting kwartier van de toekomst: N-VA blijft erbij dat de voorgestelde locatie van de kazerne niet geschikt is!

Op 25 april 2022

De kranten hebben het standpunt van N-VA Geraardsbergen hierover enige tijd geleden min of meer  verduidelijkt. Enerzijds is het voor N-VA vanzelfsprekend dat onze partij wou inzetten op een betere werkgelegenheid met een mogelijke komst van een kazerne. Anderzijds was het voor onze partij afwachten hoe SOLVA de locatie, de infrastructuur en de omvang van de kazerne zou invullen.

Van zodra deze toelichting van SOLVA in de ether werd gebracht (17 maart 2022) werd dit project zo vlug mogelijk besproken op onze bestuursvergadering. Omdat het dossier veel hiaten en mankementen bevat twijfelen we er sterk aan of het concept wel de economische meerwaarde gaat bewerkstelligen die men ons wil doen geloven en of deze toekomstplannen wel opwegen tegenover de woede die ze de boeren op het lijf halen, die 70 ha van hun vruchtbaarste landbouwgrond zien verdwijnen. Ook moet rekening gehouden worden met het leed van de talrijke buurtbewoners van Schendelbeke, Idegem en Smeerebbe, die de rust en de impact op de natuur rond hun huizen zullen zien teniet gedaan worden. Maar ook wandelaars, fietsers en toeristen klagen steen en been omdat ze alweer één van onze laatste stukjes open ruimte zien verdwijnen.

De heimelijkheid en het amateurisme van dit dossier dat zonder overleg of inspraak van de omwonenden vlug in elkaar werd geflanst, rammelt langs alle kanten.

We vinden dan ook dat we hoegenaamd niet akkoord kunnen gaan met deze locatie van de kazerne waar woonkernen veel te dicht in de nabijheid liggen en er zelfs een HS-lijn en een hogedrukgasleiding in de buurt ligt. Tot slot zijn we van oordeel dat alle partijen eens beter de koppen bij elkaar kunnen steken om voor een betere oplossing te gaan dat voor iedereen meer aanvaardbaar is.

Daarna publiceert Ilse Roggeman volgende dat via een flyer in bepaalde brievenbussen is beland maar neit in deze van het actiecomité of omwonenden van waar de kazerne mogelijks zou komen :

Kan een afbeelding zijn van 1 persoon en de tekst 'Kwartier van de Toekomst: 1.000 tot 1.500 rechtstreekse jobs voor Geraardsbergen Roggeman de tad van mooi staaltje stellen werd aanvaard Als .063) Geraardsbergen valabel Niet-militaire 2400 Ninove pendelverkeer Oost-Vlaanderen Doordat dependelstromen Onderwijs van erplaatsinger opleiding VDAB opleidingen aanbieden. Veiligheid' Integrale derde veiligheidssector. Vlaanderen. Controverse Atheneum Geraardsbergen biedt onze jongeren richtingen 'Defensie onze onrusti landbouwers proces. krijgen. zullen nauw ”eo willen toezien Schendelbeke. moeten overlast buurtbewoners gesprek ninimum beperken flanke voldoende betrekt elkestap De nieuwe kazerne biedt enorme mogelijkheden voor onze stad." llse Roggeman'

:

Het klopt dat er 1.000 tot 1.500 arbeidsplaatsen in de kazerne zijn maar de vraag is door wie ze ingevuld gaan worden. Het stadsbestuur laat uitschijnen dat ze allemaal voor Geraardsbergenaars zullen zijn en dat dit een enorme economische boost geeft. Nergens is er een studie die aangeeft dat dit ook zo is. Na mijn onderhoud met Minister Dedonder ben ik tot het besluit gekomen dat er veel plaats is voor militairen en burgers uit het zuidelijke landsgedeelte in de kazerne in Geraardsbergen. En dat de reden waarom deze in Geraardsbergen is enkel en alleen is omdat Geraardsbergen dicht tegen de taalgrens ligt. NVA Aalst had die blijkbaar al doorzien en heeft de kazerne geweigerd. Als het toch zo’n boost geeft voor de locale economie vraag ik mij toch af waarom Aalst de kazerne geweigerd heeft.

 

Johan Verbruggen
Johan Verbruggen
Artikelen: 13

3 reacties

 1. Op het moment dat Emma Van der Maelen vraagt of er dan kan gezegd worden welke andere locaties er bekeken zijn of mogelijks in aanmerking zouden komen bekijkt de schepen de Godfather die je duidelijk hoort zeggen: het is nog te vroeg!!!!
  Als dat geen voorbeeld is hoe de communicatie in de toekomst met de burger weer zal verlopen!!!
  Hij repliceert naar het gemeenteraadslid hoe zij het ziet om de stad uiteindelijk een boost te geven, hoe de horeca aan te zwengelen, de winkels te doen draaien en onze inwoners aan de slag te krijgen?

  Mijnheer de burgemeester,
  Bent u niet verkeerd bezig?
  Om dit te verwezenlijken moet u geen kazerne naar hier halen maar bedrijven!! En dat doe je door eerst onze stad te ontsluiten, met al je kennis, kennissen en zittijd aan het hoofd van deze mooie stad had je dat al ten minste kunnen verwezenlijken. Op dat moment komen de bedrijven die voor werk zorgen onder je burgers die dan geld kunnen opdoen in de winkels en horeca.
  Uw burgers vragen niet om een kenniscentrum dat nog steeds niet af is en pakken geld kost, ze vragen niet om een abdij dat er momenteel bijna even slecht bijligt als voorheen, ze vragen niet om een verloederde open dok maar een zwembad dat leuk is om in te zwemmen.
  En nu gaan jullie samen met een partner nog eens de Markt, Stationsplein, begijnhofkaai en karmelietenbuurt aanpakken. Met bierschillekes zoals ze hier zeggen?
  Eerste job: communiceer en vooral luister eens naar jullie burgers want ik denk dat jullie torentje hoger en hoger wordt.
  Mensen hebben vooral nu bestuurders nodig en geen politici.

 2. Bedankt voor deze update, heel schrijnend allemaal. Zitten hier dan niet voldoende argumenten in om de komst van de kazerne onderuit te halen? Kunnen we die plaatselijke kartrekkers eens een voor een uithoren met hun HOLLE argumenten? Denken jullie eigenlijk wel na? De ontsluiting van en naar Geraardsbergen is vandaag al om te wenen. Trek nog eens 1000 man extra aan ja, brilliant idee. En vanuit elke richting want ja ook uit Wallonië!! Lokale tewerkstelling, ahja? Bewijs? Dit gaat iedereen in en rond Geraardsbergen voelen. Mensen dit is toch een krankzinnig idee?? Actueel, deze morgen nog, kom bv. maar eens in de Ijsbroekstraat slapen tussen 6 en 8 ’s morgends, vanalles passeert er, slapen hoeft niet meer hoor. Kom gerust een teller plaatsen, om zot te komen. Werken ze misschien ook nog eens in ploegen ja in die Kazerne, wanneer is er dan nog rust?? Bedankt genie! Zet maar in jullie eigen tuin (misschien overleg je daar wel nog even met de buren).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *