admin

admin

Standpunt van Climaxi

De Stad Geraardsbergen diende zijn kandidatuur in om een nieuwe legerkazerne te huisvesten. Defensie is op zoek naar plaatse in Oost-Vlaanderen om een nieuwe legerbasis te kunnen ontwikkelen. Weinig Oost-Vlamingen gaan naar het leger, zegt het Ministerie van Defensie, dus…

Profielen van de militaire jobs

Hier in bijlage vinden jullie nuttige info: o.a. de mails die De Padt stuurde naarBernard PHALEGColonel d’Aviation Ir BEMChef Plans & PolicyBelgian Defence StaffTel: +32 2 44 16410bernard.phaleg@mil.bewww.mil.bemet de vraag: Kan u een duiding geven van het profiel (technici, administratie,…

Standpunt Natuurpunt Boven-Dender

Natuurpunt Boven-Dender steunt de kandidaatstelling van de stad Geraardsbergen niet. Voornaamste redenom er weigerachtig tegenover te staan is het ruimtegebruik en de ruimtelijke bestemming. Volgens devoorlopige plannen wil men hiervoor een open ruimte-gebied van 50-70 ha herbevestigd landschappelijkwaardevol agrarisch gebied…