Geen militaire kazerne in onze dorpen!

Er mogen geen extra bouwvergunningen meer toegekend worden in overstromingsgebieden

In Geraardsbergen teistert wateroverlast de stad, met verontrustende signalen die wijzen op de noodzaak van grootschalige infrastructuurwerken. De sluizen op de Dender, een cruciale waterweg die de stad doorkruist, vragen om dringende vernieuwingen. Daarnaast is het uitbaggeren van de Dender essentieel, samen met het creëren van voldoende ruimte voor water om de gevolgen van overstromingen te minimaliseren.

De verouderde sluizen op de Dender vormen een knelpunt in de waterbeheersing van Geraardsbergen. Hun vernieuwing is niet alleen essentieel voor de veiligheid van de stad, maar ook voor het algemene waterbeheer in de regio. Door moderne, efficiënte sluizen te installeren, kan de regio beter anticiperen op piekperioden van regenval en het waterpeil in de Dender nauwlettend controleren.

Een bijkomende uitdaging is het baggeren van de Dender, een maatregel die nodig is om de capaciteit van de waterweg te vergroten. Het verwijderen van sedimenten en obstakels zal niet alleen de doorstroming van water verbeteren, maar ook de kans op overstromingen aanzienlijk verminderen. Een doortastende aanpak van dit probleem is cruciaal om Geraardsbergen te beschermen tegen de dreigende wateroverlast.

Bovendien is het van groot belang om voldoende ruimte te voorzien voor wateropvang en -afvoer. Het aanleggen van overstromingsgebieden en het implementeren van duurzame oplossingen voor waterbeheer kunnen de impact van toekomstige overstromingen aanzienlijk verminderen.

Tegen deze achtergrond rijst de bezorgdheid over plannen om een “Kwartier van de toekomst” te bouwen op de Noordelijke flank van de Dender. Een dergelijke ontwikkeling zou de infiltratie van water beperken en lokale wateroverlast veroorzaken. Het is van cruciaal belang dat de lokale autoriteiten deze potentiële bedreiging voor het waterbeheer serieus nemen en passende maatregelen nemen om de gevolgen voor de stad en haar inwoners te minimaliseren.

 

Tegen deze achtergrond rijst de bezorgdheid over plannen om een kazerne te bouwen op de Noordelijke flank van de Dender. Een dergelijke ontwikkeling zou de infiltratie van water beperken en lokale wateroverlast veroorzaken. Het is van cruciaal belang dat de lokale autoriteiten deze potentiële bedreiging voor het waterbeheer serieus nemen en passende maatregelen nemen om de gevolgen voor de stad en haar inwoners te minimaliseren.

 

CONCLUSIE

Er mogen GEEN bouwvergunningen meer toegekend worden in overstromingsgevoelige gebieden – aanleg van megalomane projecten als een kazerne brengt nog verdere verharding met zich mee!

 

3 reacties

 1. Ik sta 100 % achter deze visie. Er is gewoon geen andere oplossing mogelijk. Geen bouwvergunningen meer en zeker geen Kwartier van de Toekomst in ,onze dorpen!

 2. De Godsbergkouter ligt een stuk hoger dan de Dender en de Molenbeek. Daardoor raakt de grond daar niet snel verzadigd. Dit maakt de akkers daar uiterst vruchtbaar.
  Ook na langdurige en/of intense regen zie je daar weinig of geen water op de velden staan.
  De Godsbergkouter verharden betekent dat het hemelwater dat nu nog vlot de bodem in trekt, zal afgevoerd moeten worden naar de Dender.
  Begin dit jaar is er op een paar dagen tijd ruim 50 liter water per vierkante meter gevallen. Met alle gevolgen van dien. In onze regio zorgde dit er spijtig genoeg voor dat Dender en Molenbeek buiten hun oevers getreden zijn en meerder kelders en huizen onder gelopen zijn.
  Voor het Kwartier van de toekomst wil men +- 40 hectare gaan verharden. 40 hectare =400.000 m².
  50 liter per vierkante meter op zo’n oppervlakte betekent dat er 20 miljoen liter water dat extra naar de Dender zal stromen. De gevolgen hiervan zullen niet te overzien zijn in de lager gelegen gebieden.
  Stadsbestuur Geraardsbergen, hou hier rekening mee en stop met jullie plannen voor het kwartier van de toekomst!!!

 3. De hogergelegen Godsbergkouter vormt een ideale buffer om een groot deel van de wateroverlast op te vangen tussen de Dender en de Molenbeek. Het werkt als een spons en kan miljoenen liters water vasthouden die niet direct naar de Dender vloeien bij zware regenval. Als men daar nog een gans stuk wil van betonneren zullen nog veel meer huizen overstromen in de lagergelegen gebieden. Waarom wil ons gemeentebestuur dat niet inzien? Toch zijn ze al verscheidene legislaturen bezig om bouwvergunningen onterecht te leveren in deze overstromingsgebieden. Kan er eens geen onderzoekscommissie worden samengesteld om na te gaan wat ons politiekers bezield heeft om deze bouwaanvragen toch goed te keuren en nog is het niet gedaan? Dat er nu zoveel ellende opduikt moeten we toch eens met de vinger verwijzen naar deze spijtige vriendjespolitiek en slecht beleid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *